A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/rynekp/public_html/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 672

Regulamin współpracy - Doradztwo, rekrutacja, zarządzanie ludżmi: MyCityHR
facebook

Wyszukaj na stronie

Regulamin współpracy

1. Regulamin współpracy serwisu MycityHR.pl

 

1. Regulamin współpracy dotyczący warunków publikacji na portalu MycityHR.pl

Stronami Niniejszego Regulamin są:
Wydawca Portalu MycityHR.pl (Wydawca)
i
Raklamodawca/Zleceniodawca

I Reklama, artykuł sponsorowany
1. Zlecenie reklamowe musi zostać złożone każdorazowo z zachowaniem formy pisemnej w postaci formularza zamówienia
2. Reklamodawca może zamówić przygotowanie reklamy przez Wydawcę. W tym przypadku materiały potrzebne do przygotowania reklamy (logo, zdjęcia, tekst, treść napisów, wytyczne co do wyglądu reklamy, kolorystyka) muszą zostać przesłane do Wydawcy minimum 10 dni roboczych przed datą emisji reklamy. W przypadku opracowania własnego 3 dni robocze przed datą emisji. Artykuł sponsorowany ma być dostarczony do redakcji Wydawnictwa najpóźniej w dniu poprzedzającym zamieszczenie na portalu do godz. 10.00. Materiały mają  być przekazane drogą elektroniczną bądź do siedziby firmy.

3. Wydawca obciąży Reklamodawcę opłatą za przygotowanie reklamy według obowiązującego cennika Wydawnictwa. Wszelkie zmiany do treści przygotowanej reklamy powinny być przesyłane na piśmie.

4. Materiały graficzne do reklamy przeznaczone do zamieszczenia na portalu powinny być dostarczone drogą elektroniczną w postaci: png, jpg, flash.
5. Wydawca ma prawo odmowy przyjęcia reklamy o wymiarach niedostosowanych do oficjalnych formatów reklamy zamieszczanej na portalu.

6. Prawa autorskie dotyczące gotowych reklam przekazanych do emisji przez Reklamodawcę pozostają własnością Reklamodawcy. Prawa autorskie dotyczące reklam przygotowanych na zlecenie przez Wydawcę pozostają własnością Wydawcy, o ile strony nie ustalą inaczej. W przypadku reklam przygotowanych przez Wydawcę, co do których posiada on pełne prawa autorskie, Wydawca nie przekaże Reklamodawcy plików źródłowych z materiałem reklamowym, a jedynie pliki podglądowe.
7. Aktualne ceny za zamieszczenie reklamy, artykułu sponsorowanego są określone i wynikają z obowiązującego cennika.
8. Po zakończeniu emisji reklamy/artykułu sponsorowanego Wydawca wystawi fakturę z terminem płatności 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury. Po przekroczeniu wyznaczonego terminu płatności Wydawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek. Nowy Klient jest zobowiązany dokonać przedpłaty na podstawie faktury pro-forma. Jeżeli Reklamodawca wyrazi pisemną zgodę faktura zostanie wysłana do niego drogą elektroniczną.

II Publikacja CV, ogłoszenia o pracę

9. Publikacja CV, ogłoszenia o pracę zostanie zamieszczona na portalu MycityHR.pl w ciągu 48 godz. po akceptacji publikacji przez administratora strony. Publikacja jest bezpłatna.


III Warunki ogólne
13. W przypadku doręczenia materiałów z opóźnieniem lub w przypadku, kiedy doręczony materiał nie spełnia wymogów technicznych i ustaleń Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w uzgodnionym wcześniej planie emisji.

14. Jeżeli z przyczyn obiektywnych zlecenie nie zostało w pełni zrealizowane w zamówionym okresie czasu, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji.

15. W przypadku zniekształcenia reklamy/artykułu sponsorowanego podczas emisji lub innych błędów wynikających z winy Wydawcy, Zleceniodawcy przysługuje prawo do rekompensaty. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie. Na podstawie pisma reklamacyjnego, Wydawca uzgodni każdorazowo z Zleceniodawcą jej formę i wartość.

16. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie nie później niż w ciągu jednego dnia od daty emisji form reklamy wymienionych w pkt. 15
17. Zleceniodawca zapewnia, że materiał reklamowy wymieniony w pkt. 15 nie narusza praw osób trzecich, a Wydawca jest uprawniony do jego wykorzystania.
18. Wydawca ma prawo odmowy zamieszczenia materiałów reklamowych w przypadku gdy narusza zasady dobra publicznego, narusza przepisy polskiego prawa,  kiedy reklama zawiera nieprawdziwe informacje bądź gdy jest niezgodna z polityką programową Wydawnictwa. W takim przypadku Zleceniodawca może dostarczyć inną reklamę lub zrezygnować z kampanii bez żadnych skutków finansowych i prawnych.
19. Wydawca nie odpowiada za skutki zamieszczenia reklamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamów usługę
Brak pozycji